Україна

САП закрила кримінальну справу проти екс-голови ЦВК Охендовського

Його підозрювали в хабарі, отриманому з "чорної каси" Партії регіонів

Ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Óêðàèíû Ìèõàèë Îõåíäîâñêèé âî âðåìÿ áðèôèíãà â Êèåâå, 25 îêòÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти колишнього голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, якого підозрювали в хабарі, отриманому з “чорної каси” Партії регіонів.

Про це повідомляє 1NEWS.

Відповідне рішення ухвалене 27 грудня 2019 року.

Перед цим, 12 грудня, Вищий антикорупційний суд скасував призупинення цієї справи і вирішив, що строки досудового розслідування у ній спливли, і в прокурора “був єдиний вихід” – закрити провадження.

Джерело: Українська правда

Tags

Останні новини

Back to top button
Close
Close