Україна

Нацбанк привів у відповідність з рекомендаціями Базельського комітету систему управління ризиками

Національний банк України (НБУ) привів вимоги до організації системи управління ризиками в банках та банківських групах у відповідність до рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та інших міжнародних документів, інформує 1NEWS з посиланням на прес-службу регулятора.

Як повідомляється на веб-сайті центробанку, зміни положення “Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах” затверджено постановою правлінням №64 від 11 червня 2018 року.

“Положення вимагає від банків поглибленого підходу до побудови та функціонування системи управління ризиками, адекватного особливостям їх діяльності, характеру та обсягів банківських та інших фінансових послуг. Введення вимог положення сприятиме підвищенню загальної довіри вкладників і кредиторів до банківської системи, що має вирішальне значення для її ефективного функціонування”, – цитується в повідомленні заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За даними регулятора, документ посилює участь рад банків у виконанні наглядової функції. Зокрема, в створенні потужної культури управління ризиками, здійсненні моніторингу відповідності профілю ризику, контролі за дотриманням загальних принципів управління ризиками тощо.

Крім того, передбачено введення вимог до суб’єктного складу організаційної структури банку з управління ризиками, посилення вимог до повноважень, компетенції та незалежності підрозділів з управління ризиками і контролю за дотриманням вимог (комплаєнс), до достатності фінансових і людських ресурсів для виконання покладених на них завдань і їх звітності безпосередньо перед радою банку.

Положення також визначає вимоги, спрямовані на забезпечення належного управління ризиками із застосуванням моделі трьох ліній захисту:

  1. На рівні бізнес-підрозділів банку і підрозділів підтримки діяльності банку. Ці підрозділи беруть ризики і несуть відповідальність за них і подають звіти про поточний управлінні такими ризиками.
  2. На рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділи контролю за дотриманням норм (комплаєнс).
  3. На рівні підрозділу внутрішнього аудиту з перевірки та оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками.

Документ також містить мінімальний перелік і вимоги до внутрішньобанківських документів з управління ризиками, зокрема декларації схильності до ризиків, стратегії і політики управління ризиками, методики виявлення істотних ризиків, кодексу поведінки (етики), порядків і процедур управління ризиками.

Положенням визначено і перелік основних ризиків (кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, ринковий ризик, операційний ризик і комплаєнс-ризик), які банк зобов’язаний виявляти, вимірювати, моніторити, контролювати і звітувати. Крім того, банк повинен здійснювати управління іншими істотними ризиками, яких він зазнає під час своєї діяльності.

Вимоги до використання банком ефективних моделей та інструментів оцінки ризиків, проведення стрес-тестування спрямовані на визначення здатності банку протистояти ймовірним потрясінь і загрозам, створення надійної інформаційної системи з управління ризиками та звітності про них.

Крім цього, положенням встановлюються вимоги до управління ризиками під час упровадження нових продуктів і значних змін у діяльності банку, зокрема, про необхідність оцінки ризиків до моменту їх впровадження.

За даними НБУ, розробка зазначеного положення здійснювалася у співпраці з банківською спільнотою і міжнародними експертами.

З огляду на масштабність робіт, які банки повинні здійснити для впровадження вимог положення, Нацбанком передбачена поетапна їх імплементація до квітня 2020 року.

Нагадаємо, НБУ змінив правила грошових переказів.

 

 

Back to top button