Україна

МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину

Òàáëè÷êà íà çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Óêðàèíû â Êèåâå, 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

У Міністерстві охорони здоров’я заборонили переходити на другий етап послаблення карантину 8 областям та Києву. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я, пише 1NEWS, посилаючись на Укрінформ.

Заборона стосується Волинської, Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Полтавської, Рівненської та Чернівецької областей, а також Києва.

Раніше у МОЗ повідомляли, що 11 областей України не готові перейти до другого етапу виходу з карантину, який має початися після 22 травня, оскільки рівень захворюваності в цих регіонах не відповідає встановленим МОЗ критеріям.

Останні новини

Back to top button