Україна

КСУ визнав неконституційним ліквідацію Верховного Суда України у 2016 році

Конституційний Суд України дійшов висновку, що судді Верховного Суду України мають продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду

Конституційний суд України визнав неконституційними три пункти Перехідних і прикінцевих положень Закону “Про судоустрій і статус суддів”.

Текст рішення розміщений на сайті суду, – інформує 1NEWS.

“… Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 2016 року № 1402-VIII зі змінами: пункту 7 “та ліквідуються” у частині Верховного Суду України; пункту 14 “судді Верховного Суду України”; пункту 25″, – йдеться у тексті рішення.

Це означає, що визнані, зокрема, неконституційними пункти щодо того, що ВСУ припиняє свою роботу (пункт 7) і щодо того, що судді ВСУ мають право брати участь у конкурсі на посади суддів ВС (пункт 14 в частині “суддів Верховного суду України”).

“Конституційний Суд України зауважує, що перейменування закріпленого в Конституції України органу – Верховного Суду України – не може відбуватися без переведення суддів Верховного Суду України на посади суддів Верховного Суду, оскільки немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного Суду України та судді Верховного Суду, а вилучення слова „України“ – власної назви держави – з словесної конструкції „Верховний Суд України“ не може бути підставою для звільнення всіх суддів Верховного Суду України або їх переведення до іншого суду, тим більше суду нижчої інстанції.

Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що судді Верховного Суду України мають продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду”, – йдеться в мотиваційній частині рішення.

У пункті 25 Перехідних положень цього закону йдеться про те, що “право на отримання щомісячного довічного грошового утримання має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді або призначений на посаду судді за результатами конкурсу”.

Щодо пунктів 4, 8, 9, 11, 13, 17 — вони визнані конституційними, а щодо інших оспорюваних положень – КСУ закрив конституційне провадження у справі в частині перевірки їх на конституційність, уточнюється у тексті рішення суду.

Положення, які були визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним і не може бути оскаржено.

Конституційний Суд рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього Рішення.

Пункт 7 Перехідних і прикінцевих положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів” передбачає: “З дня початку роботи Верховного суду у складі, визначеному цим Законом, Верховний суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України “Про судоустрій і статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами)”.

Згідно з пунктом 14, “судді Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України мають право брати участь у конкурсі на посади суддів Верховного суду у відповідних касаційних судах у порядку, визначеному цим Законом. У разі якщо кандидати з числа суддів мають однакову позицію за рейтингом, визначеним за результатами кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Верховного суду, при всіх інших рівних умовах перевага надається судді, який має більший стаж роботи в судах касаційної інстанції чи Верховному суді України”.

У пункті 25 ідеться: “Право на отримання щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначений на посаду судді за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом, та працював на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу. В інших випадках, коли суддя іде у відставку після набрання чинності цим Законом, розмір щомісячного довічного грошового утримання становить 80 відсотків суддівської винагороди, обчисленої відповідно до положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами). За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді, але не може бути більшим ніж 90 відсотків суддівської винагороди судді, обчисленої відповідно до зазначеного Закону. {Пункт 25 розділу XII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}”.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 червня 2016 року внесла зміни до Конституції (в частині правосуддя), а також ухвалила закон “Про судоустрій і статус суддів”, який передбачив формування нового Верховного суду і створення замість трьох вищих спеціалізованих судів єдиного органу, у який увійдуть касаційні підрозділу для розгляду кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних проваджень за касаційними скаргами.

При цьому судді ВСУ, за задумом законотворців, мали змогу потрапити до реформованого Верховного суду через проходження конкурсу разом з іншими претендентами.

Частина суддів ВСУ не погодилися з реформуванням ВСУ і оскаржила низку положень закону у КСУ. 6 жовтня 2016 року вони направили конституційне подання щодо відповідності Основному закону окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 2016 року.

Джерело: Укрінформ

Back to top button