Цікаве

Ассайменти, есе та тези – які завдання чекають студентів у найкращих вишах США?*

У 2018 році, кількість іноземних студентів в американських вищих навчальних закладах вже третій рік поспіль перевищила мільйон і навіть досягла нового максимуму. Варто визнати, що є об’єктивні причини чому 1 094 792 студентів вирішили покинути рідну країну і вступити до одного з вишів у Сполучених Штатах Америки. Перш за все, американська система освіти приваблює якістю навчання. Дійсно, ВНЗ США регулярно займають ведучі позиції у переліках найкращих навчальних закладів світу. Ось, наприклад, найкращі університети США згідно з World University Rankings 2020, що порівняли близько 1400 вишів з 92 країн світу:

 • Каліфорнійський технологічний інститут (California Institute of Technology)
 • Стенфордський університет (Stanford University)
 • Массачусетський технологічний інститут (Massachusetts Institute of Technology)
 • Принстонський університет (Princeton University)
 • Гарвардський університет (Harvard University)
 • Єльський університет (Yale University)
 • Чиказький університет (University of Chicago)
 • Пенсильванський університет (University of Pennsylvania)

За славнозвісною якістю американських вишів стоїть не лише щедре фінансування, яке дозволяє студентам та дослідникам розробляти й використовувати на практиці найновіші технології, але й небачена для вітчизняних навчальних закладів автономія, що надається кожному без виключень студенту. Так, студенти самі планують власний розклад, обираючи ті предмети, що найбільше їх цікавлять або є найактуальнішими для їх кар’єри. Значною свободою студенти користуються і тоді, коли виконують домашні завдання, серед яких розрізняють ассайменти, есе та тези.

Типові Завдання в Американських ВНЗ, Яких Немає в Українських Вишах

Так само як і студенти українських вишів, студенти американських закладів відвідують лекції, виконують лабораторні роботи, та пишуть курсові. Щоправда, вони ще мають справу і з такими завданнями, які, або за назвою, або за змістом, були б новими для українського студента. Так, найбільш розповсюдженими в Америці «домашками» є есе, ассайменти та тези.

Есе як Віддалений Аналог Твору в Українській Школі

На відміну від української молоді, яка звикла писати диктанти та переписувати нескінченні вправи, де треба вставити слово, пропущену кому, або підібрати синонім, американські студенти ще в школі навчаються писати есе. Віддалено, есе схожі на твори, які українські школярі часом пишуть на заняттях з української мови або літератури. Проте американських концепт значно відрізняється від українського як за основним призначенням, так і за вимогами до змісту. Студенти використовують есе як спосіб аргументовано довести власну точку зору щодо певної теми. Проте цікаво, що в Америці есе є завданням характерним не лише для гуманітаріїв. Так, студенти, які обирають технічні напрямки і поглиблено вивчають математику, фізику, або програмування, пишуть есе майже так само часто як і студенти, які вивчають історію, соціологію або філологію. Така популярність зумовлена тим, що цей вид завдання є не лише способом перевірки знань студента, а також інструментом для розвитку таких компетенцій як критичне мислення, самостійність у прийнятті аргументованих рішень, та прикладне використання теоретичних знань.

Мабуть частково завдяки популярності есе у всіх без винятку ВНЗ США і існує стільки різновидів цього завдання. Як вчитись в американських коледжах не знаючи базових перелік ймовірних видів есе? Це буде важко, адже кожен з видів має характерні ознаки та вимоги як до формату, так і до змісту. Ось кілька найбільш популярних різновидів, які кожен американських студент неодмінно пише за свою академічну «кар’єру»:

 • Expository essay – метою цього есе є надання інформації. Тобто автор пише твір для того, щоб ознайомити читачів з певною темою, а також з певними власними спостереженнями або висновками, які стосуються теми.
 • Compare and contrast essay – порівнює 2 або більше явища або предмети. Розрізняють твори які виділяють лише схожість, лише відмінності, або схожість і відмінність порівнюваних явищ.
 • Argumentative essay – це есе містить у собі аргументовану точку зору. Автор має обґрунтувати необхідність певної дії, зміни, або заходу виходячи з власних переконань та наявних вагомих доказів.
 • Persuasive essay – має на меті переконати читача погодитись з автором щодо певного питання. Зазвичай, студенти повинні застосовувати різноманітні прийоми  при написанні цього виду есе.

Поки наші вітчизняні твори передбачають значну свободу дій у виборі форми та змісту, при написанні есе, студенти повинні слідувати завчасно визначеним правилам. Наприклад, кожне есе має певну форму, де чітко простежуються вступ, основна частина, і висновок. У вступі обов’язково є речення, так званих thesis statement, яке недвозначно описує не лише головну думку твору, але й те, яким чином вона буде обґрунтована в основній частині роботи.

Ассаймент як Узагальнюючий Термін для Низки Завдань

Ще один термін, яким дуже часто користуються в американських ВНЗ це ассаймент. Хоча дослівно він перекладається як «завдання,» насправді термін вживається як загальна назва для цілої низки можливих «домашок.» І лабораторні роботи, і огляд літератури, і анотації, і різноманітні проекти – усі ці типи самостійних робіт називаються ассайментами.

Ось декілька варіантів ассайментів з якими часто має справу кожен американський студент та далеко не кожен український:

 • Research paper – віддалено нагадуючи есе, ця робота відображає результати дослідження, проведеного студентом. Щоб написати таку роботу, студенту необхідно прочитати чимало літератури, разом з найновішими дослідженнями, так скласти певну думку про досліджувану тему.
 • Case study – у цій роботі студент має оцінити якусь гіпотетичну або реальну ситуацію пов’язану з певною проблемою та дати ефективні рекомендації щодо вирішення проблеми.
 • Reflective journal – дуже невелика за обсягом, ця робота містить критичну оцінку вивченого впродовж певного періоду матеріалу. .

Це лише деякі різновиди ассайментів з якими регулярно мають справу у американських вишах, і студентам у яких немає досвіду написання неодмінно знадобиться професійна допомога. Знайти таку не важко. Достатньо перейти за посиланням https://edubirdie.com/buy-assignment-online і пів справи зроблено! Важливо відмітити, що кожне з завдань зазвичай вимагає від студента дотримуватись низки правил. 

Наприклад, необхідно форматувати сторінку певним чином, звертатись до джерел лише завчасно зазначеними способами, або ніколи не вживати займенники «я» та «ми» в роботі. Професіонали добре знають такі нюанси та завжди дотримуються вимог.

Теза або Аналог Української Курсової

Куди ж в університеті без курсової? Дійсно, є вони і в найкращих ВНЗ США, щоправда називаються там тезами (або дисертаціями, але то вже при захисті звання доктора). Для того щоб стати бакалавром або магістром в Америці, доведеться написати тезу. На рівні бакалавра, це робота обсягом 30-60 сторінок. В магістратурі ж, обсяг зазвичай варіюється від 50 до 100 сторінок, хоча все залежить від конкретного навчально закладу. Так само як українська курсова, теза пишеться відповідно до низки вимог щодо форматування, змісту, та наукового вкладу. Найкращі університети за кордоном очікують від студентів роботи найвищої якості. Зазвичай, під час написання тез, студенти не лише вивчають та систематизують теоретичний матеріал, але й проводять реальне дослідження, яке на практиці підтверджує або спростовує висунуті ними гіпотези.

Освіта як Інвестиція у Майбутнє

Хоча навчання в американських вишах вимагає від іноземних студентів максимуму зусиль, воно того варте, бо це дійсно інвестиція, яка приноситиме дивіденди. Університети США дають таку базу знань, умінь, та професійних навичок, яка дозволяє випускникам успішно реалізовуватись як в бізнесі, так і на ринку найманої праці. Традиційні для американської системи освіти завдання вчать студентів використовувати здобуті знання на практиці і знаходити рішення незалежно від обставин. 

*на правах реклами

Останні новини

Back to top button