Події

Уже цього року маємо зробити все за максимумом, щоб підготувати наймасштабніши…

Уже цього року маємо зробити все за максимумом, щоб підготувати наймасштабніший економічний проект нашого часу в Європі – проект відбудови України.

Україна бачить, у чому ключовий безпековий попит. Україна має унікальний досвід захисту держави й людей в умовах агресії та всіх можливих проявів терору… Немає такого зла, яке Росія не намагалася б зробити проти українців і від якого нам не довелося б оборонятись.

Наш досвід захисту успішний та масштабується на життя інших народів, інших країн. Логічно, що наш досвід стане частиною нового безпекового фундаменту світу.

Під час Конференції щодо відновлення України, яка відбувається в Римі, запросив Італію будувати нову безпеку разом із нами. Запросив італійські бізнеси, інвестиції, італійський досвід уже зараз приходити в Україну.

——

This year already, we must do everything we can to prepare the largest economic project in Europe of our time – the project to rebuild Ukraine.

Ukraine sees what the key security demand is. Ukraine has a unique experience in protecting the state and people in the face of aggression and all possible manifestations of terror… There is no such evil that Russia hasn’t tried to do against Ukrainians and from which we do not have to defend ourselves.

Our experience of defense is successful and it is scalable to the lives of other peoples and other countries. It is logical that our experience will become part of the new security foundation of the world.

During the Ukraine Recovery Conference in Rome, I invited Italy to build a new security together with us! I invited Italian businesses, investments and Italian experience to come to Ukraine right now.

Video is too big

Back to top button